Υποτροφίες & Πρακτική

ΙΚΥ: Ποιοί λαμβάνουν τις 700 υποτροφίες (817 ευρώ το μήνα)

Ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Τα αποτελέσματα 700 διδακτορικών υποτροφιών ανακοίνωσε σήμερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στα 816,90 ευρώ μηνιαίως και διαρκεί μέχρι 36 μήνες.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό υποτροφιών που χορηγείται για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, από οποιοδήποτε φορέα σε όλη την ιστορία της χώρας.

«Εκτιμάται ότι ένα τέτοιο γεγονός θα συντελέσει στην παραμονή, αν όχι και επιστροφή, στη χώρα, σημαντικού κεφαλαίου από το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό» αναφέρει το ΙΚΥ.

Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας-Ανάπτυξης.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.740 ηλεκτρονικές αιτήσεις, η αξιολόγηση των οποίων υλοποιήθηκε εξατομικευμένα από αξιολογητές μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ κι ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Η αξιολόγηση έγινε αυτοματοποιημένα, μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, με στόχο την αύξηση της αντικειμενικότητας των αξιολογήσεων.

(1) Δείτε την ανακοίνωση του ΙΚΥ, πατώντας ΕΔΩ

(2) Ανοίξτε τα pdf με τα ονόματα των δικαιούχων (για την ακρίβεια με τους κωδικούς ανά ηλεκτρονική αίτηση):

iky_1.pdf

iky_2.pdf

iky_3.pdf