Επιχειρείν

Νέα παράταση στο "Επιχειρούμε έξω"

ΕΠΑνΕΚ - Μέχρι πότε οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΥΠΑΝE 5667/1774/Α3/30.09.2019) τροποποίησης της Δράσης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την οποία και δίνεται νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" την 6η τροποποίηση της δράσης.