Ιδιωτικός τομέας

Νέες ευκαιρίες εργασίας στη Revoil

Προσόντα, κωδικοί θέσεων, περιοχές και e-mail επικοινωνίας

22/11/2019 | 06:00

Η REVOIL είναι ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών και διατηρεί συνεργασία με όλους τους πρατηριούχους του δικτύου της. 

Επίσης πωλεί καύσιμα και λιπαντικά στο δίκτυο των πρατηρίων της, το οποίο αποτελείται από 532 πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού σε Βάρη, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

  • Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Πωλήσεων (REV58) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών ή Τεχνικών Κατευθύνσεων, εμπειρία 3 χρόνων στις πωλήσεις, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδας.
  • Τεχνικός Υποστήριξης & Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων (REV 78) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχης κατεύθυνσης, εμπειρία άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux, καλή γνώση σχεδιασμού-διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύων, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Οδηγός - Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Ε' κατηγορίας, κάτοχος πιστοποιητικού ADR, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]