Ιδιωτικός τομέας

Γυναίκες στην τεχνολογία

Η σημασία της ισορροπίας

Η κυρία Βικτώρια Κιμωνίδου

Από το 1909, ο Μάρτιος μας δίνει πάντα την ευκαιρία να γιορτάσουμε τις Γυναίκες. Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι το επίκεντρο και μας δίνει το έναυσμα για να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία μας; Πόσο διαφορετικές θα μπορούσαν να είναι οι εξελίξεις στις επιχειρήσεις, αν οι γυναίκες συμμετείχαν περισσότερο; Η ένταση του ερωτήματος πολλαπλασιάζεται, όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον τομέα της τεχνολογίας.

Πολλά έχουν ειπωθεί και συζητηθεί σχετικά με την ποικιλομορφία των φύλων στις επιχειρήσεις και ακόμη περισσότερο στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά λίγα έχουν γίνει κι έτσι το ποσοστό των γυναικών παραμένει χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και να εάν το δούμε.

Στη σύντομη ιστορία της ισορροπίας των φύλων και της ενεργής ένταξης των γυναικών στον χώρο εργασίας, οι συζητήσεις περιστρέφονταν αρχικά γύρω από τα δικαιώματα και την ισότητα και σταδιακά έφθασαν μέχρι την αξία και την ενδυνάμωση της δράσης των γυναικών στον χώρο εργασίας και την κοινωνία μας. Οι αριθμοί δεν είναι παρά μια προσέγγιση για τα οφέλη της ποικιλομορφίας και της ένταξης, ειδικά στην τεχνολογία και την επιστήμη. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ουσιαστική ισορροπία των φύλων σε ολόκληρο τον κλάδο με βαθύ τρόπο.

Γυναίκες και Τεχνολογία

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι από μόνη της μια νέα κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη. Έχει προσφέρει στις γυναίκες πολλές ευκαιρίες όχι μόνο να δημιουργήσουν και να συμβάλουν διανοητικά στο «προϊόν», αλλά και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να αξιοποιήσουν αυτή την τάση. Αρκεί να συλλογιστεί κανείς ότι οι γυναίκες είχαν πρόσβαση σε εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα. Μάλιστα, σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια δεν χορήγησαν πτυχία στις γυναίκες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την δημιουργία και την συμβολή των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία με ανακαλύψεις και ευρεσιτεχνίες που άλλαξαν τον κόσμο! Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του φάσματος, της «παραγωγής». Υπάρχει βέβαια και η άλλη που αφορά στη διοίκηση.

Γυναίκες στην Διοίκηση

Η ανάληψη θέσεων σε διοικητικές ομάδες δεν έχει σημασία μόνο για την κοινωνία, αλλά αφορά επίσης την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Μελέτες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές ομάδες συσχετίζεται με υψηλότερη κερδοφορία σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις με χαμηλό ποσοστό γυναικών, ιδιαίτερα υπό αντίξοες συνθήκες.

Η διαφορετικότητα και η ένταξη των γυναικών υπερβαίνουν κατά πολύ τους ορατούς παράγοντες, καθώς τα περισσότερα χαρακτηριστικά είναι αόρατα, σχηματίζοντας μια πολιτιστική ικανότητα για εταιρείες και οργανισμούς που κάνουν πράξη την ένταξη. Ένα σύνολο επιχειρηματικών δεξιοτήτων επιτρέπουν την αποτελεσματική συνεργασία, την ευθυγράμμιση και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και εν τέλει διαμορφώνουν μια πολιτιστική πολυμορφία.

Women in Tech Challenge

Είμαι υπερήφανη που είμαι μέρος μιας εταιρείας που υποστηρίζει τις γυναίκες βοηθώντας τις να επιτύχουν περισσότερα στην χώρο της Τεχνολογίας, καθώς και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Από το 2017, πρωτοπορούμε στην πρωτοβουλία «Women in Tech Challenge» μαζί με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και συγκεκριμένα το Cambridge Judge Business School και το Newnham College. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητριών, οι οποίες συνεργάζονται στενά με στελέχη από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Τομέας Τεχνολογίας την εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και η παροχή ευκαιριών για mentoring με στελέχη.

Το Women in Tech Challenge μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε προληπτικά την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στην τεχνολογία, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εισέλθουν στις εταιρείες τεχνολογίας και ενισχύοντας την ικανότητα και την εμπιστοσύνη τους στην επιδίωξη σταδιοδρομίας στην τεχνολογία. Επιπλέον, μας βοηθά να έχουμε μια καινοτόμο (bottom-up) προσέγγιση για την προώθηση της πολυμορφίας των ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις που αφορούν τον κλάδο αλλά και την βιομηχανία. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η δημιουργία ευκαιριών πρόσληψης.

Άμεσος και όχι απώτερος σκοπός είναι η εδραίωση του ορισμού της γυναίκας επιστήμονα, μηχανικού, διευθύντριας για να σταματήσουμε να μιλάμε για γυναίκες στην επιστήμη, την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν φύλα στα επαγγέλματα, μόνο άτομα με ταλέντο, γνώσεις και δεξιότητες.

Ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς

Η Τεχνολογία έχει επιταχύνει τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Παραδοσιακές οικονομίες, κλάδοι και τομείς μετασχηματίζονται. Ταυτόχρονα, νέες οικονομίες αναδύονται ταχύτατα συμπαρασύροντας τις κοινωνίες σε γρήγορο εκσυγχρονισμό. Μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα έχει εμφανιστεί. Η εργασία εξ’ αποστάσεως κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι ανάγκες για νέο, ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό με νέες ποιότητες και διαφορετική οπτική είναι τεράστιες. Σε αυτό το πλαίσιο οι ευκαιρίες για τις γυναίκες είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά!

Αφού οι ανάγκες υπάρχουν και οι ευκαιρίες αυξάνονται γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών στην τεχνολογία και στις Επιχειρήσεις; Μία από τις τάσεις που παρατηρείται είναι ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ταλαντούχων γυναικών αποφασίζουν να μείνουν έξω από την αγορά εργασίας και να απολαύσουν την οικογενειακή ζωή. Σημαντική παράμετρος για μια τέτοια απόφαση είναι η έλλειψη σωστής υποστήριξης, ώστε να καταφέρουν να συνδυάσουν αρμονικά την Εργασία με την Προσωπική ζωή.

Η ενδυνάμωση κάθε γυναίκας στον πλανήτη απαιτεί μια βαθύτερη κατανόηση των μοναδικών εμπειριών, των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων των γυναικών παντού.

Αυτό είναι το όραμα της γυναικείας κοινότητας της Microsoft: να συμβάλει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος παγκόσμιας κλάσης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα προσφέρει την σωστή υποστήριξη, θα δίνει τη δυνατότητα και θα εμπνέει τις γυναίκες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική τους επιτυχία.

Ατομικά Δυνατή. Συλλογικά Ισχυρές.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, στόχος μου είναι να μάθω περισσότερα για το πώς μπορώ να βοηθήσω τις γυναίκες που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και προοπτική από τον εαυτό μου.

Λέμε "Ατομικά Δυνατή, Συλλογικά Ισχυρές" και είμαι περίεργη να μάθω περισσότερα για το ποιες εμπειρίες διαμόρφωσαν την ταυτότητα άλλων γυναικών και πώς κάνουν την αλλαγή που θέλουν να δουν, πράξη. Θέλω να μάθω πώς θα κινούνται στο χώρο εργασίας και θα συνεργάζονται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Οφείλω να ομολογήσω ότι μεγαλώνοντας, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει οποιαδήποτε πρόκληση στον τομέα αυτό. Κι όμως! Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν για την ενσωμάτωση της συσσωρευμένης ευαισθητοποίησης και των γνώσεων σχετικά με το γυναικείο φύλο και τις πολιτιστικές διαφορές στη καθημερινότητα και στην επιτυχία των επιχειρήσεων.

.....................................................

(*) Η Δρ.Βικτώρια Κιμωνίδου είναι Channel Sales Director, Microsoft Central and Eastern Europe