Δημόσιο

ΑΣΕΠ 10Κ/2018: Οριστικά αποτελέσματα για ΤΕ σε δήμους

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκηρύξης 10Κ/2018.

Συγκεκριμένα, αφορά την πλήρωση 33 απόφοιτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων.