Δημόσιο

ΑΣΕΠ (1K/2019): Ποιοι θα στείλουν φάκελο με δικαιολογητικά

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πρέπει να στείλουν φάκελο με δικαιολογητικά (προκήρυξη 1Κ/2019). 

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να καταθέσουν συστημένη επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Διεύθυνση:

Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση: "ΑΣΕΠ Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1Κ/2019, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10".

Προθεσμία:

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση.