Δημόσιο

Ποιοι διορίζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ

Υποβολή ενστάσεων έως τις 20 Φεβρουαρίου

Τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη 27 νέων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος (προκήρυξη 11Κ/2017), ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία αφορά μόνιμο προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει τις 10 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 20 του ίδιου μήνα

Διαβάστε τα ονόματα, πατώντας το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα»