Προσλήψεις, άμεσα, για μηχανικούς στην Λευκωσία

Κύπρος
Προσλήψεις, άμεσα, για μηχανικούς στην Λευκωσία
Απαιτείται εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
προσλήψεις
Μιχάλης Τσιλιβάκος
27/06/2018 | 07:34

Την πρόσληψη μηχανικών παραγωγής κινεί ο όμιλος Unilever, για το τμήμα της Λευκωσίας (Unilever PMT Ltd).

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού
  • Διάγνωση, αντιμετώπιση προβλημάτων και βελτιώσεις σχεδιασμού

Προσόντα:

  • Ανώτερο δίπλωμα τουλάχιστον σε δύο από τους κλάδους: μηχανική, ηλεκτρική ή οργάνωση και έλεγχος
  • Γνώση τόσο των διοικητικών μέσων όσο και των διαδικασιών παραγωγής
  • Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας
  • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ισχύουσα άδεια οδήγησης

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Προθεσμία: 25/07/2018

E-mail: Andreas.Charalambous@Unilever.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Andreas Charalambous

Σχετικά Άρθρα