Προγραμματιστές Εφαρμογών στην Τσεχία

Τσεχία
Προγραμματιστές Εφαρμογών στην Τσεχία
Προσφέρεται μισθός 1.400 ευρώ μηνιαίως
Ειρήνη Αγάθου
19/01/2018 | 12:43

Η αναγνωρισμένη από το EURES εταιρεία TESCO SW a.s. που βρίσκεται στην Περιφέρεια Όλομουτς της Τσεχίας αναζητά προγραμματιστές εφαρμογών.

Προσόντα:

  • Γνώση της πλατφόρμας cloud της Microsoft
  • Προηγμένη γνώση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και ανάλυσης - γνώση του Microsoft
  • Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Monika Slovaková