Κύπρος: Θέσεις για φαρμακοποιούς

Κύπρος
Κύπρος: Θέσεις για φαρμακοποιούς
Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
12/05/2019 | 06:00

Οι Skordis & Stefanou DEPE επιθυμούν να προσλάβουν φαρμακοποιό.

Προσόντα:

  • Πτυχίο φαρμακοποιού
  • Κάτοχος άδειας επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
  • Γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση (επιθυμητό)

Καθήκοντα:

  1. Υπεύθυνος για ο Φαρμακείο
  2. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών

Προθεσμία: έως 8 Ιουνίου 2019

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Στοιχεία Επικοινωνίας:

E-mail: stesko@cytanet.com.cy 

FAX: 00357 22670600

Σχετικά Άρθρα