Εμπειρογνώμονες σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο
Εμπειρογνώμονες σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράταση, έως τις 28 Φεβρουαρίου, έλαβε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Έδρα του οργανισμού η Εσθονία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
09/02/2018 | 07:05

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α Ε.Ε), ανακοίνωσε την παράταση της υποβολής αιτήσεων για την θέση του αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού eu-LISA.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου. Έδρα της θέσης είναι το Ταλίν της Εσθονίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Συμμετοχή σε αποστολές ή σε εξωτερικές συναντήσεις μόνο στο πλαίσιο αντιπροσωπείας
  • Οι εμπειρογνώμονες να συνδράμουν τον Οργανισμό στο νομικό του πρόσωπο

Προσόντα:

  • Έγκριση από εθνική Αρχή ασφάλειας ή αντίστοιχη Αρχή.
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ενέργειας και γνώση της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • Εργασία προερχόμενη από εθνικό φορέα
  • Έναρξη συμβολαίου τουλάχιστον 12 μήνες πριν την απόσπαση
  • Διατήρηση συμβολαίου με τον φορέα καθ’ όλη την διάρκεια της απόσπασης

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου (παράταση)

Γλώσσα: Τουλάχιστον 1 γλώσσα της Ε.Ε. και Αγγλικά

Διάρκεια σύμβασης: Ορισμένου χρόνου (όχι λιγότερο από 6 μήνες ή περισσότερο από 2 χρόνια)

E-mail: admin@rp-grece.be

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: 

Πληροφορίες για τη θέση:                   

Φόρμα αίτησης:                                

Σχετικά Άρθρα