Εξειδίκευση στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΔΩΡΕΆΝ)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΔΩΡΕΆΝ)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
24/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία".

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επιστημονική δραστηριότητα, διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiako.pdf