40 άτομα στην Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη (url)

Ειδήσεις
40 άτομα στην Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη (url)
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
29/02/2020 | 06:00

Σαράντα θέσεις στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Φορείς: 

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατευθύνσεις:

 1. Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
 2. Οικονομική Λειτουργία
 3. Κοινωνική Πολιτική

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική / ερευνητική δραστηριότητα)
 • Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Τύπος Φοίτησης: Μερικής

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 9 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αριστοτέλους 1& Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40058 και [email protected]

Σχετικά Άρθρα