40 άτομα στα Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ειδήσεις
40 άτομα στα Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ηλιάνα Καλούπη
26/02/2020 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών
  • Αποδεικτικά ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω
  • Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ
  • Πτυχιακή εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 4 Μαΐου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiaka.pdf