Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Ροδόπης
Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Οκτωβρίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
04/10/2018 | 11:58

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Προσλαμβάνεται με κριτήρια ΑΣΕΠ, πτυχιούχος κατηγορίας ΤΕ.

Πατήστε στο βελάκι, δεξιά στην ειδικότητα, για να δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
11/10/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ηλικία 18 – 65
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία έξι μηνών
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

€50

€70

€120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αλ. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ. 691 32 Κομοτηνή, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (υπόψη κ. Τάνιας Αγγορούδη). Επικοινωνία: 2531 022 411 ή 2531 021 517