Δήμος Κω: Ολόκληρη η προκήρυξη για 68 προσλήψεις

Δωδεκανήσου
Δήμος Κω: Ολόκληρη η προκήρυξη για 68 προσλήψεις
Από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί η προθεσμία για αιτήσεις
Το νέο προσωπικό θα πρέπει να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών
14/06/2018 | 13:01

Μόλις εκδόθηκε η προκήρυξη του Δήμου Κω για την άμεση πρόσληψη 68 εποχικά εργαζομένων. 

Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι τριών ειδικοτήτων της Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και όσοι προσληφθούν θα συνάψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Τις επόμενες ημέρες, ο φορέας αναμένεται να ορίσει τις ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων, η οποία θα έχει διάρκεια δέκα ημερολογιακών ημερών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη του δήμου.

Λήγει
25/06/18

55

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

11

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας 
 • Άδεια Γ΄κατηγορίας 
 • Πιστοποιητικό ΠΕΙ 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης ή κ. Ντακούμη Βασιλείου. Πληροφορίες: 22423 60481 και 22423 60489.