ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Σκόπελο

Μαγνησίας
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Σκόπελο
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου
ΑΣΕΠ, , προκήρυξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης;
Μαρία Πέππα
04/03/2019 | 10:11

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται ο δήμος Σκοπέλου.

Ο νεοπροσληφθείς θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση απσχόλησης.

Για την κατοχή της θέσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120


 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Τ.Κ. 37 003, Γραφείο Προσπωικού (υπόψη κ. Γκίκα Βασιλικής ή κ. Γούλα Γεωργίου). Επικοινωνία: 2424 350 131 ή 2424 350 103