ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Κορυδαλλό

Αττικής
ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Κορυδαλλό
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβολίσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
21/06/2019 | 11:04

Με έξι νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Κορυδαλλού.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Αναμένεται
Αναμένεται

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γρ.Λαμπράκη 240, Τ.Κ. 18 122 Κορυδαλλός, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ. Αποστολίδου). Επικοινωνία: 2104 990 415