ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον δήμο Ραφήνας - Πικερμίου

Αττικής
ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον δήμο Ραφήνας - Πικερμίου
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους ΔΕ και ΥΕ
Μαρία Πέππα
13/06/2019 | 11:40

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Στον διιαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε την ανακοίνωση πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη»

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 190 09 Ραφήνα, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Κωνσταντίνας Μετζητάκου ή κ. Βασιλικής Φωτιάδη). Επικοινωνία: 2294 321 024 ή 2294 321 029