ΑΣΕΠ: 24μηνες συμβάσεις με προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς»

Αττικής
ΑΣΕΠ: 24μηνες συμβάσεις με προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς»
Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
15/03/2019 | 10:53

Στην πρόσληψη πέντε νέων αναμένεται να κινηθεί το Γενικό ΝοσοκομείοΑθηνών «Η Ελπίς».

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Τρίτη 12 Μαρτίου, έδωσε «πράσινο φως» για θέσεις απόφοιτων Λυκείου-ΙΕΚ.

Οι νέοι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις δύο χρόνων.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Εξέλιξη (22/3): Εκδόθηκε η προκήρυξη

Λήγει
05/04/19

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γ.Ν. «Ελπίς», Δημητσάνας 7, Τ.Κ. 15 522 Αθήνα, Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ. Εμμανουήλ Δέσποινας ή κ. Δατσώλη Ασπασίας). Επικοινωνία: 2132 039 105