2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Ροδόπης
2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
Θέσεις για απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ - 8μηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019 , προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
06/05/2019 | 09:42

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής 1
Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας και Αρχοντικό Ταβανιώτη Μαρώνειας 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.: 691 32 Κομοτηνή, Γραμματεία (υπόψη κ. Τάνιας Αγγορούδη). Επικοινωνία: 2531 022 411 ή 2531 021 517