8 προσλήψεις στο Γ.Ν. Αθηνών «Παμμακάριστος» (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Αττική
8 προσλήψεις στο Γ.Ν. Αθηνών «Παμμακάριστος» (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)
Οι θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας
17/05/2018 | 10:34

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων στο Γ.Ν. Αθηνών «Παμμακάριστος» ενέκρινε το ΑΣΕΠ.

Η εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες του workenter, υπογράφτηκε στις 15 Μαΐου.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η προκήρυξη από τον φορέα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

Πατώντας το βελάκι, δεξιά της ειδικότητας, δείτε προσόντα και δικαιολογητικά

Αναμένεται
Αναμένεται

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Εμπειρία ενός έτους
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120