6 θέσεις στον Κορυδαλλό

Αττικής
6 θέσεις στον Κορυδαλλό
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την ειδικότητα απαιτείται ενεργή κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Μαρία Πέππα
23/05/2018 | 09:48

Με έξι προσλήψεις, ενισχύεται ο δήμος Κορυδαλλού, στην Αττική

Θα προσληφθούν οδηγοί απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά πατώντας δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στο αντίστοιχο κουμπί του workenter.

Αναμένεται
Αναμένεται

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [με κάρτα]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελεματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γρ. Λαμπράκη 240,Τ.Κ. 18122 Κορυδαλλός, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Αποστολίδου). Επικοινωνία: 2104 990 415