4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Μεσσηνίας
4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
Η ανακοίνωση έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις - Αιτήσεις έως 28 Σεπτεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας,
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
21/09/2018 | 09:27

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Η ανακοίνωση έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις, με τις οποίες ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Θα υπογραφούν συμβάσεις για τις ανάγκες δύο έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να διοριστούν στους διαγωνισμούς.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις (μαζί και οι αιτήσεις υποβολής) κλικάροντας στα ακόλουθα επισυνπτόμενα αρχεία. 

 

Λήγει
28/09/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
«Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης» 1
«Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα «Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο» 1

 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
«Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης» 1
«Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα «Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο» 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μεθώνης 10 και Κανάρ, Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Επικοινωνία: 2721 0 22 534