3 προσλήψεις στην Στυλίδα

Φθιώτιδας
3 προσλήψεις στην Στυλίδα
Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
Μαρία Πέππα
07/02/2018 | 12:47

Τρεις συμβασιούχοι, προσλαμβάνονται στον δήμο Στυλίδας.    

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 

Θα προσληφθούν: ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικοί λειτουργοί (1 θέση), Πε ψυχολόφων (1) και ΔΕ διοικητικού (1). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Υπολογίστε τα μόριά σας, δείτε τις βάσεις διορισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων διαγωνισμών και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας  

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ψυχολόγων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Διοικητικού

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 – 65
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα, Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας (υπόψη κ.Βασίλειου Στεργίου). Επικοινωνία: 2238 35 01 09

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών: 790 μόρια (Δήμος Καρδίτσας, ΣΟΧ2/2017) - ΠΕ Ψυχολόγων: 850 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ1/2017) - ΔΕ Διοικητικού: 965 μόρια (Δήμος Αργυρούπολης, ΣΟΧ1/2017)