20 θέσεις στον δήμο Κορίνθου

Κορίνθου
20 θέσεις στον δήμο Κορίνθου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
05/12/2018 | 12:32

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Κορινθίου.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.Για

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Λήγει
10/12/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 201 31.