2 θέσεις στην Ρόδο

Δωδεκανήσου
2 θέσεις στην Ρόδο
Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις
Δίνεται η ευκαιρία ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων
Μαρία Πέππα
04/05/2018 | 13:21

Θέσεις εργασία για δύο υπαλλήλους εκκινεί ο δήμος Ρόδου.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα είναι ετήσιες.

Ζητείται ένας ΔΕ οδηγός και ένας ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του δήμου, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
16/05/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85 131, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Ευστρατίου Καριοφύλλη). Επικοινωνία: 2241 361 214

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων: 420 μόρια (Δήμος Σκοπέλου, προκ. με πρωτόκολλο 5.296)