12 προσλήψεις στον δήμο Οιχαλίας

Μεσσηνίας
12 προσλήψεις στον δήμο Οιχαλίας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
28/03/2018 | 11:20

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 12 συμβασιούχων από τον δήμο Οιχαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως την 1 Απριλίου 2018.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για πέντε ημερομήσθια.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
01/04/18

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δημαρχείο, Τ.Κ. 240 02, Μελιγαλάς (υπόψη κ. Μπίρταχα Άννα). Επικοινωνία: 272 4360326

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 420 μόρια (δήμος Σκοπέλου, προκ. 5296)