10 εργάτες με νέα προκήρυξη

Μαγνησίας
10 εργάτες με νέα προκήρυξη
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 13 Μαρτίου
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
Μαρία Πέππα
06/03/2018 | 12:36

Δέκα εργάτες, για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια, ανά άτομο, θα προσληφθούν από τον δήμο Αλμυρού. 

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, είναι στις 13 Μαρτίου. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του δήμου. 

Κάντε σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων ετών και υπολογίστε τα μόριά σας, ώστε να βρείτε την πιθανότητα επιτυχίας σας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ή κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις

Λήγει
13/03/18

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασ. Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ 37 100, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Μελαχροινάκη Ελένης). Επικοινωνία: 2422 35 02 17 ή 2422 35 02 59

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσλονίκης, ΣΟΧ6/2016)