ΑΣΕΠ: 38 συμβάσεις σε νοσοκομεία με νέες εγκρίσεις

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 38 συμβάσεις σε νοσοκομεία με νέες εγκρίσεις
Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, νοσοκομεία, ΕΚΕΨΥΕ
Μαρία Πέππα
08/11/2018 | 11:27

Διαδικασία πρόσληψης 38 νέων υπαλλήλων πραγματοποιούν δύο μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τις συμβάσεις στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αφορούν προσωπικό των κλάδων:

  • ΔΕ Μαγείρων (4)
  • ΥΕ Τραπεζοκόμοι - Λαντζέρηδες (34)

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές διαφόρων μονάδων κάθε φορέα.

Δείτε τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων ανά φορέα απασχόλησης:

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γ.Ν. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 15
Γ.Ν. Ημαθίας 23