Πυροσβεστική: Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων (962 προσλήψεις)

Ειδήσεις
Πυροσβεστική: Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων (962 προσλήψεις)
Πότε η έκδοση των αποτελεσμάτων - Επίσημη ανακοίνωση του Σώματος
Πυροσβεστικό Σώμα, λογότυπο, προσλήψεις 2019
17/05/2019 | 15:38

Επίσημη ανακοίνωση για την διαδικασία πρόσληψης 962 νέων υπαλλήλων στην Πυροσβεστική εξέδωσε το Σώμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο των προσωρινών πινάκων του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος (fireservice.gr) μέχρι την Δευτέρα 20-05-2019.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των αναρτημένων προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, από την 21-05-2019 ημέρα Τρίτη έως και την Πέμπτη 30-05-2019 στις 15.00.

Οι υποψήφιοι αυτοπροσώπως δύνανται να καταθέσουν τις ενστάσεις μόνο στην Επιτροπή Ενστάσεων της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τις διευθύνσεις των Επιτροπών Ενστάσεων.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.fireservice.gr/documents/20184/909619/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE...