Μονιμότητα στο Δημόσιο για 40 επαγγέλματα (αναλυτική λίστα)

Ειδήσεις
Μονιμότητα στο Δημόσιο για 40 επαγγέλματα (αναλυτική λίστα)
Κάντε έγκαιρα τον προγραμματισμό σας - Φτιάξτε φάκελο υποψηφιότητας
Ένας άνδρας και μία γυναίκα κοιτάζουν έναν υπολογιστή
Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εργασιακή εμπειρία
13/03/2018 | 07:10

Εάν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα, μπορείτε να διεκδικήσετε μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο.

Το workenter αναδεικνύει τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις προκυρήξεις για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού. 

Κινηθείτε άμεσα και συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες άσκησης επαγγέλματος, επικύρωση πτυχίων).

Δείτε τα επαγγέλματα που εμφανίζουν ζήτηση και (σε παρένθεση) την αντίστοιχη προκήρυξη, τον φορέα και τον αριθμό των θέσεων: 

1) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων - Επικοινωνίας, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Επιμελητών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - 42 θέσεις - Αιτήσεις έως 27/4)

2) ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί – Μηχανικοί, ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί – Μηχανικοί,ΤΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί – Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι – Μηχανικοί, ΔΕ Γραμματείς, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Καταμετρητές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων: (ΕΥΔΑΠ – 209 θέσεις - Αιτήσεις έως 3/5)

3) Ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, υπάλληλοι διοικητικού, τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, κατηγορίας ΔΕ: (ΔΕΔΔΗΕ – 158 θέσεις)

4) Κλητήρες, αποθηκάριοι, εργάτες, φύλακες: (ΕΥΔΑΠ – 103 θέσεις)

5) Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί: (υπουργείο Δικαιοσύνης - 588 θέσεις)

6) Ημερήσιοι φύλακες Αρχαιοτήτων, νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων: (υπουργείο Πολιτισμού – 200 θέσεις)

Σημειώστε:

  • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ξεκινά στις 12 Απριλίου
  • Αντιστοίχως, οι αιτήσεις για τους 209 της ΕΥΔΑΠ θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές στον κόμβο του ΑΣΕΠ από τις 18 Απριλίου
  • Η προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. βρίσκεται, ήδη, πολύ ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής. Ανάμεται η άμεση έκδοσή της
  • Θέμα χρόνου θεωρείται -και είναι- η έκδοση της έτερης προκήρυξης του υπ. Δικαιοσύνης για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους ιατρούς