Δύο θέσεις στο δήμο Βόλβης

Ειδήσεις
Δύο θέσεις στο δήμο Βόλβης
Αφορούν 8μηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Σοφία Χύτου
05/12/2019 | 15:32

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Βόλβης .

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)
  • ΤΕ μηχανικών Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του: Δημαρχείο Βόλβης, Σταυρός Δήμου Βόλβης, Τ.Κ. 57014, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Δημοτολογίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
Microsoft Office document icon
dimos_volvis.doc