ΑΣΕΠ: "Ανοιχτό παράθυρο" για δικαίωση (3Κ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: "Ανοιχτό παράθυρο" για δικαίωση (3Κ)
Επίκειται μεταβολή στους οριστικούς πίνακες
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, 3Κ/2018
Στο ΑΣΕΠ θα αποσταλεί η αίτηση θεραπείας
Παναγής Γκιόλμας
24/06/2019 | 15:48

Το κεφάλαιο «επιστροφή μορίων» είναι έτοιμο να ανοίξει το ΑΣΕΠ για όσους επιλαχόντες αποδείξουν ότι έγινε εσφαλμένη μεταβολή της βαθμολογίας τους.

Ενδεχόμενη επιστροφή μορίων είναι βέβαιο ότι θα μεταβάλει τον πινάκα διοριστέων.

Το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο να αποδεχτεί εκείνες τις «αιτήσεις θεραπείας» που τεκμηριωμένα αποδεικνύουν λάθος στον τελικό υπολογισμό μορίων.

Είναι προφανές – από τις διαβεβαιώσεις που παρέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής -  ότι οι αιτήσεις θεραπείας δεν θα μείνουν «κίτρινο γράμμα» στο συρτάρι.

Η πρόθεση του ΑΣΕΠ για επανέλεγχο δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αποδεχτές όλες οι αιτήσεις θεραπείας.

Σημειώστε τα κρίσιμα σημεία αποδοχής του αιτήματος του επιλαχόντων:

  • Απόρριψη ως λανθασμένη – σημείο προς σημείο – της απόφασης που θα αποστείλει σε λίγες μέρες το ΑΣΕΠ σε 30.000 υποψηφίους.
  • Σαφή τεκμηρίωση, με βάση τα οριζόμενα της προκήρυξης, της αίτησης θεραπείας

Η διαδικασία θα κινηθεί ουσιαστικά μετά την αποστολή των αποφάσεων. Αυτό αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες, αφού το ΑΣΕΠ επιθυμεί η διαδικασία αποστολής να σύντομη και άμεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις θεραπείας είναι ειδικό έντυπο, η υποβολή του οποίου δεν έχει προθεσμία και παράβολο.

Διαβάστε οπωσδήποτε: