ΑΣΕΠ: Άμεσες προσλήψεις σε πέντε φορείς για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Άμεσες προσλήψεις σε πέντε φορείς για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
Ζητούνται: κτηνίατροι, πολιτικοί μηχανικοί, εργάτες, καθαριστές κ.α.
Αιτήσεις για 7Κ/2019
Σοφία Χύτου
13/12/2019 | 18:54

Με αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα ενισχυθούν πέντε φορείς του δημοσίου.

Πατήστε τους ενργούς συνδέσμους που σας ενδιαφέρουν για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη: