ΑΣΕΠ: 130 νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ΕΟΔΥ, φορείς και δήμους

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 130 νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ΕΟΔΥ, φορείς και δήμους
Ειδικότητες, προσόντα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Σοφία Χύτου
24/01/2020 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στα ΕΛΤΑ, ΕΟΔΥ, φορείς του Δημοσίου και δήμους

Συγκεκριμένα, ζητούνται 130 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΕΛΤΑ

ΕΟΔΥ

Φορείς

Δήμοι