ΑΣΕΠ: 11 νέες προκηρύξεις σε ΔΕΗ, δήμους

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 11 νέες προκηρύξεις σε ΔΕΗ, δήμους
Ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
11/09/2019 | 12:31

Έντεκα προκηρύξεις στην διάθεση των υποψηφίων.

Αφορούν ΔΕΗ, δήμους και διάφορους φορείς.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο ΣΟΧ που αναφέρεται σε κάθε προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους: 

ΔΕΗ

Δήμοι

Φορείς