773 προσλήψεις μονίμων, εποχικών έως το τέλος του Ιουλίου (links)

Ειδήσεις
773 προσλήψεις μονίμων, εποχικών έως το τέλος του Ιουλίου (links)
Θέσεις διατίθενται, άμεσα, σε υπουργεία, φορείς, δήμους και νοσοκομεία
ΑΣΕΠ: Μια κοπέλα περνάει, περπατώντας, έξω από την είσοδο της Ανεξάρτητης Αρχής
Η προϋπηρεσία και ο βαθμός τίτλου σπουδών αποτελούν δύο από τα καθοριστικότερα κριτήρια διορισμού
12/07/2018 | 07:30

Πλήθος προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου και εποχικού προσωπικού -σε άμεσο χρόνο- έχουν στην διάθεσή τους οι υποψήφιοι. Μέσα από τις προκηρύξεις αυτές θα επιλεγούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Με... κορωνίδα τους δύο διαγωνισμούς, (8Κ και 9Κ), που αφορά σε μονίμους στα υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτισμού αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σε περισσότερες από μία προκηρύξεις. 

Το workenter δημοσιεύει, συγκεντρωτικά, όλες τις μεγάλες, τρέχουσες, προκηρύξεις με τις προθεσμίες τους. Πατήστε πάνω στα ενεργά links για να διαβάσετε ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά και πρώτο μισθό:

Σημαντικό: Μην θέτετε σε δεύτερη μοίρα τις προκηρύξεις εποχικού προσωπικού. Αποτελούν τον ασφαλέστερο δρόμο προς το μόνιμο διορισμό, διότι προσφέρουν "πολύτιμα" μόρια εργασιακής εμπειρίας.