69 θέσεις με μισθό €2.700 (μικτά)

Ειδήσεις
69 θέσεις με μισθό €2.700 (μικτά)
Αφορούν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας - Ολόκληρη η προκήρυξη
προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, υπουργείο Υγείας
Πέτρος Παπαβασιλείου
17/01/2020 | 20:00

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 69 υπαλλήλων εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας 6 μηνών.

Θα προσληφθεί προσωπικό δύο ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Ιατρών (63)
  • ΠΕ Ψυχολόγων (6)

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου εξάμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται στα

  • 3.000,00€ για τους ιατρούς
  • 2.700,00€ για τους ψυχολόγους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το "έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
exe-kp-910-2020.pdf