3 θέσεις στην Αράχωβα

Ειδήσεις
3 θέσεις στην Αράχωβα
Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, asep
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
27/09/2018 | 09:35

Διαδικασία πρόσληψης τριών υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας.

Προσλαμβάνονται, με κριτήρια ΑΣΕΠ, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις αφοούν σε θέσεις ειδικών συνεργατών σε θέματα:

  • Οικονομίας, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
  • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
  • Πολιτισμού

Μαζί με την άιτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτηα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να διοριστούν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 8 Οκτωβρίου.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
distomo_arahova.pdf