200 στο Τ.Α.Π.Α: Η αίτηση συμπληρωμένη

Ειδήσεις
200 στο Τ.Α.Π.Α: Η αίτηση συμπληρωμένη
Υπόδειγμα του εντύπου και αναλυτικές οδηγίες - Προσλήψεις σε 21 νομούς
Μην ξεχάσετε στο τέλος να υπογράψετε την αίτησή σας
16/05/2018 | 17:14

Με συγκεκριμένο τρόπο, προσοχή και ακρίβεια, πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για να διεκδικήσετε τις 200 θέσεις στo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

Η αίτηση, με το συμπληρωμένο υπόδειγμα, αφορά στην προκήρυξη που ξεκινά στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 29 του ίδιου μήνα (δείτε ΕΔΩ)

Σε κάθε αριθμό αντιστοιχεί το πεδίο της αίτησης που πρέπει να συμπληρώσετε:

(1) Σημειώστε τον αριθμό της προκήρυξης. Βρίσκεται στην επικεφαλίδα του κειμένου (της προκήρυξης). Για παράδειγμα, η προκήρυξη των 200 θέσεων στο ΤΑΠΑ έχει αριθμό: «ΣΟΧ 1/2018». Γράψτε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα πρόσληψης. Για παράδειγμα : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ.

(2) Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία αναλυτικά και με ακρίβεια, χωρίς να ξεχάσετε τα απαραίτητα: τηλέφωνο και e-mail. Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν έχουν δηλωθεί όλα τα στοιχεία

(3) Γράψτε τον τίτλο σπουδών, τον βαθμό του πτυχίου και το έτος κτήσης του

(4) Σημειώστε τα πρόσθετα προσόντα που απαιτεί η θέση. Για παράδειγμα, γνώση χειρισμού Η/Υ και μεταπτυχιακό στη Λογιστική

(5) Δηλώστε τις επιλογές σας, με σειρά προτίμησης, όσον αφορά στις θέσεις διορισμού. Η προτίμηση δηλώνεται με κωδικό. Στην περίπτωσή μας, κωδικός 106. Θα τον βρείτε στο σημείο που αναγράφονται οι θέσεις, αριστερά στην σελίδα. Στην τέταρτη σειρά του πεδίου σημειώνουμε τους μήνες εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (π.χ. 24 μήνες)

(6) Σημειώστε τις ιδιότητες που έχετε (παίρνουν μόρια) και πιστοποιούνται με βεβαιώσεις

(7) Αναφέρατε τα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε στον φάκελο υποψηφιότητας

(8) Υπογράψτε την αίτησή σας

tapa1.jpg

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται για πρόσληψη στο Ταμείο Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)
Media Folder 

tapa2.jpg

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται για πρόσληψη στο Ταμείο Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)
Media Folder