ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα (link)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα (link)
Ολόκληροι οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, 3Κ/2018
26/10/2018 | 13:05

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 2 θέσεων «Χημικών» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών και υποψηφίων αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 έως και την πάροδο της Δευτέρας 5 Νοεμβρίου 2018

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία τροποποιήθηκε. Δείτε την νέα ημερομηνία υποβολής πατώντας ΕΔΩ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντες σε συνέντευξη υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, αναπληρωματικών και υποψηφίων αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη), μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.