ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας στο νομό Κοζάνης

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Θέσεις εργασίας διαθέτει ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Οι προσλήψεις αφορούν στο νομό Κοζάνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Σημείωστε την λίστα με τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ειδικότητες:

 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για όλες τις θέσεις και κωδικούς

 • Προηγούνται οι Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου: Αγίου Δημητρίου, Αγίου Χαραλάμπους, Ακρινής, Καπνοχωρίου, Κοιλάδας, Ρυακίου, Φιλιππούπολης (Τετραλόφου) της Δημοτικής ενότητας Ελλησπόντου.(Α’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου (Δρεπάνου, Κλείτου, Πολυμύλου, Αυγής και Βοσκοχωρίου). (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων (Κοζάνης, Δημητρίου Υψηλάντη). (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Κοζάνης. (Δ’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας. (Ε’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Προηγούνται οι Δημότες της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας, από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Α΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων που συγκροτούν τη Δημοτική Ενότητα Λεύκης που προτάσσεται, δηλαδή Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδίων (Μέσα Απιδίου), Αρμένων, Ζίρου, Παππαγιαννάδων και Χανδρά της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας. (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων, Ιτάνου και Σητείας του Δήμου Σητείας και Δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας. (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Λασιθίου. (Δ΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της χώρας. (Ε΄ βαθμός εντοπιότητας)

Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου, ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη, οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων, κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή Ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας στο νομό Κοζάνης - Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορούν

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων

Ημερομηνία Λήξης: 29/03/2023

ΔΕ Χειριστές Ερπυστριοφόρων (με καδοτροχό)
5
ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
3
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram