ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.

Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ζητούνται τεχνικοί τοπογραφίας και γεωπληροφορικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη - Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις εργασίας:

Κωδικός θέσης 400

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη - Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορούν

Οι θέσεις εργασίας αφορούν πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη - Υποβολή αιτήσεων

Ημερομηνία Λήξης: 07/04/2023

ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας
2
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram