ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Τελευταία ευκαιρία για προσλήψεις σε Ταμεία, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ

Συμμετέχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ σε διοικητικές θέσεις
Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά "κλασσικές" υπηρεσίες του Δημοσίου

Αντίστροφη μέτρηση στις αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 8Κ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε Ταμεία, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά "κλασσικές" υπηρεσίες του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης:

Θα επιλεγεί προσωπικό έντεκα ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 • ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης Υπολογιστών
 • ΠΕ Μηχανικοί
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι - Μηχανικοί
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Στατιστικής
 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
 • ΤΕ Πληροφορικής

Πρόκειται για μία "σπάνια" προκήρυξη. Δείτε το γιατί:

1) Συμμετέχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε διοικητικές θέσεις, ανεξάρτητα από το γεγονός της συνάφειας του πτυχίου με τη θέση:

2) Το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους:

3) Για τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων ΤΕ δεν απαιτούνται Αγγλικά

4) Η προκήρυξη διαθέτει 42 θέσεις για διοικητικούς με πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ

5) Οι θέσεις κατανέμονται σε πολλές περιοχές και μεγάλες πόλεις της χώρας

6) Ενισχύονται φορείς με "παραδοσιακό" όνομα στο δημόσιο τομέα (π.χ. ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

7) Η συγκεκριμένη προκήρυξη κάνει δεκτά όλα τα μεταπτυχιακά όποιας κατεύθυνσης

Σε ποιους φορείς θα απασχοληθεί το προσωπικό:

 • Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
 • Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ
 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων–ΜΤΠΥ
 • Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
 • Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Ολόκληρη η προκήρυξη 8Κ/2022:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram