ΑΣΕΠ: 50 προσλήψεις για υδρονομείς στο δήμο Κατερίνης

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

50 προσλήψεις για υδρονομείς μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Κατερίνης.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 15-04-2023 έως 14-10-2023.

50 προσλήψεις για υδρονομείς στο δήμο Κατερίνης - Απαιτούµενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

  • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια
  • Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 65ο έτος, στην περίπτωση δε που έχει συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, και µέχρι το ανώτατο όριο που κατά τα προεκτεθέντα είναι το 65ο έτος, για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
  • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Προσλήψεις για υδρονομείς - Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

  • Φωτ/φο Αστυνοµικής Ταυτότητας
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας)
  • Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας)
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας)

Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορά

Οι προσλήψεις για υδρονομείς αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 31/03/2023

ΥΕ Υδρονομείς
50
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram