11.571 αποκτούν προβάδισμα στην πρόσληψη - ΑΣΕΠ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Αφορά μόνιμες θέσεις
Οι τρεις λόγοι -ελλείψεις- αφορούν: βασικός τίτλος σπουδών, παράβολο, πρόσθετα προσόντα που ορίζει η προκήρυξη

Πάνω από έντεκα χιλιάδες υποψήφιοι -για την ακρίβεια 11.571- αποκτούν προβάδισμα στο διορισμό με τρεις προκηρύξεις μονίμων του ΑΣΕΠ.

Έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι σε πρώτη φάση -εφόσον συμμετάσχουν με αίτηση στις τρεις προκηρύξεις- θα λάβουν "σήμα" από την Ανεξάρτητη Αρχή για την υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα προηγούνται στη λίστα κατάταξης που θα δημιουργήσει το ΑΣΕΠ με βάση τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΑΣΕΠ σε πρώτη φάση θα ζητήσει ανά διαγωνισμό τον παρακάτω αριθμό φακέλων:

  • 6Κ/2022 (υπ. Περιβάλλοντος): 198 φάκελοι
  • 7Κ/2022 (νοσοκομεία): 11.160 φάκελοι
  • 8Κ/2022 (Ταμεία): 213 φάκελοι

Στην περίπτωση όπου μέσω αυτών των φακέλων το ΑΣΕΠ δεν εντοπίσει τον αριθμό των διοριστέων τότε θα επαναλάβει τη διαδικασία -κατεβαίνοντας στον πίνακα κατάταξης- στέλνοντας ειδιοποίηση σε νέους υποψηφίους για αποστολή φακέλων.

Σημειώστε ότι ο αρχικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ δημιουργείται με βάση τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

Εφόσον τα δηλωθέντα στην αίτηση δεν συμπίπτουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του φακέλου τότε η ιδιότητα που επικαλείται δεν λαμβάνβεται υπόψη και αφαιρούνται αντίστοιχα μόρια.

Σε τρεις, μάλιστα, περιπτώσεις ο υποψήφιος διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης και οδηγείται στον πίνακα απορριπτέων.

Οι τρεις λόγοι -ελλείψεις- αφορούν: βασικός τίτλος σπουδών, παράβολο, πρόσθετα προσόντα που ορίζει η προκήρυξη. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ο υποψήφιος δεν διαγράφεται, απλώς τού αφαιρούνται μόρια.

Επιλαχόντες

Όλοι οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έχουν τη δική τους πιθανότητα για διορισμό.

Αυτό συμβαίνει γιατί -σύμφωνα με την εμπειρία των διαγωνισμών ΑΣΕΠ- σπάνια η Ανεξάρτητη Αρχή βρίσκει το σύνολο των διοριστέων στην 1η κλήση για αποστολή φακέλου, δηλαδή μέσα στους 11.571.

Κορυφαίο παράδειγμα ήταν η παλαιότερη προκήρυξη 3Κ/2018 (δήμοι) για την οποία το ΑΣΕΠ άνοιξε σχεδόν 30.000 φακέλους για να βρει τους διοριστέους.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram