Υποτροφίες από το Αριστοτέλειο (750 ευρώ το μήνα)

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Αριστοτέλειο (750 ευρώ το μήνα)
Ολόκληρη η προκήρυξη
14/05/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Αικατερίνη Τικτοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Φιλολογίας
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ειδίκευση στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
  • Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου C2)

Προθεσμία: έως Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα