Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Νέες υποτροφίες

Ειδήσεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Νέες υποτροφίες
Προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
15/03/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: ʺFutureEUAqua: Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquacultureʺ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Μεντέ Ελένη

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιχθυολογίας
  • Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

Προθεσμία: έως Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-κος Θεόδωρος Κοντός

Τηλέφωνο:  24210 06413

E-mail: kontos@uth.gr

- κα Βασίλαρου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 24210 06403

E-mail: vasilarou@uth.gr

Σχετικά Άρθρα