Νέες χορηγίες από το Αριστοτέλειο

Ειδήσεις
Νέες χορηγίες από το Αριστοτέλειο
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
11/09/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες.

Θέση 1: Γεωπόνος Π.Ε./ Διδάκτορας Γεωπονίας με ειδίκευση στην Ιολογία φυτών / 1.050€ το μήνα.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτοπροστασία
 • Μεταπτυχιακό στην Γεωπονία με ειδίκευση στη Φυτοπροστασία
 • Διδακτορικό Γεωπονίας με ειδίκευση στην Ιολογία Φυτών
 • Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στην ανίχνευση και την γενετική ανάλυση ιών των ξυλωδών φυτών
 • Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση 2: Γεωπόνος Π.Ε. / Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωπόνος / 750€ το μήνα

Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακό στην Γεωπονία με ειδίκευση στη Φυτοπροστασία
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωπονίας με αντικείμενο τη Φυτοπαθολογία
 • Εμπειρία δύο χρόνων στην απομόνωση, καλλιέργεια και αναγνώριση παθογόνων
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προθεσμία: Έως 24 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
aa508fc3-7816-490e-aed3-a0ce361b7fa9.pdf